Skip to content

LLEISIWCH

EICH BARN!

Rydym yn y broses o greu amgueddfa newydd, fodern yn Wrecsam. Bydd yr amgueddfa hon mewn dwy ran. Bydd un hanner yn cael ei neilltuo ar gyfer treftadaeth a hanes Wrecsam fel dinas a sir; yn archwilio’r straeon a luniodd ei chymunedau ar hyd y canrifoedd. Bydd yr hanner arall yn adrodd hanes cyffrous pêl-droed Cymru; camp sy’n tanio’r angerdd ac yn chwarae gyda’n hemosiynau.

HOFFEM GLYWED EICH SYNIADAU!

Nid yw creu amgueddfa newydd yn dasg syml a phan mae’n ddwy amgueddfa mewn un adeilad mae’n anoddach fyth. Rhan o greu amgueddfa newydd yw creu’r brand a fydd yn codi ei broffil yma yng Nghymru, ond hefyd ledled y DU a thramor.

Rydym am weld yr amgueddfa newydd yn sefyll allan, fel ein baner, ac rydym am iddi fod yn wreiddiol. Y nod yw creu brand sy’n adlewyrchu’r hyn yr ydym yn ei werthfawrogi am bêl-droed yng Nghymru ac am Wrecsam. A gallwch chi helpu….

BRAND NEWYDD AR GYFER AMGUEDDFA NEWYDD SBON

Cyn bo hir byddwn yn cyflwyno brand arloesol ar gyfer profiad amgueddfa newydd, lle mae calon dinas Wrecsam yn cwrdd ag enaid pêl-droed Cymru. Bydd y brand newydd hwn yn cynrychioli dwy amgueddfa wahanol yn dod at ei gilydd mewn un cyrchfan deinamig. Wedi’i gynllunio i ddal hanfod hanes cyfoethog dinas Wrecsam ac etifeddiaeth fywiog pêl-droed Cymru, mae’r brand hwn yn addo taith ymdrochol trwy’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Bydd yn ddathliad o ddiwylliant, chwaraeon a chymuned, gan ysbrydoli ymwelwyr o bell ac agos i archwilio, dysgu a mwynhau. 

1